Dotaz č. 68: Příslib ze strany orgánu obce a jeho (ne)závaznost

Otázka: Starosta dal neformální příslib jednomu občanovi, že bude moci využít obecní pozemek k vedení přípojky kanalizace pro svoji stavbu. Zastupitelstvo s tím ale nesouhlasí. Občan tvrdí, že souhlas už získal a žádá, aby s ním obec uzavřela smlouvu. Žádné usnesení ani zápis o tom ale neexistuje.