Podané trestní oznámení

Cílem tohoto trestního oznámení je prošetření pochybení na straně exekutivy v souvislosti s řešením vyhlášené pandemie, jakož i přípravy na ni. Jednání předních státních činitelů má mimořádný dopad na životy každého jednotlivého člověka v České republice. Proto je nezbytně nutné, aby přesně dodržovali ústavní pořádek, zákony a jednali v nejlepším zájmu České republiky a jejích občanů.

Nenechme se bezdůvodně šikanovat policií

Policie po celé České republice bezdůvodně a bez právního podkladu brání lidem v tom, aby navštěvovali přírodu. Údajně je zákaz vstupu do určitých oblastí (zejména turistických míst). Nenechme se šikanovat. Sami jsme se s takovým postupem policie dnes potkali. Zákrok jsme zdokumentovali v audio a pořídili fotografie policistů. Hned jsme podali žalobu i stížnost na policii.

Rektor Univerzity Karlovy k současné neutěšené situaci

„Volba mezi uvolněním drastických a doufejme krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény není volbou mezi penězi a životy. Je volbou mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistými oběťmi ekonomického úpadku společnosti. Bohužel, i přes sílící zoufalá varování a katastrofické prognózy vývoje naší země a společnosti stále postrádáme kvalifikovaný plán státu, jeho strategii či alespoň odpovědi na základní otázky.“ Celá výzva Jeho Magnificence zde. Jestli vás zajímá, jak může vypadat cost benefit analýza koronaviové situace, podívejte se třeba sem. O tom, že musíme prolomit tabu a začít se bavit, jaká je cena života ve vztahu ke zničení společnosti píše už i německý Spiegel.

Kolik bude stát hradit svým občanům za jeden den nezákonného nouzového stavu?

Jak informují média, s žalobami i ústavními stížnostmi proti nouzovému stavu a opatřením exekutivy se roztrhl pytel. Řada excelentních právních kapacit se přiklání k tomu, že vyhlášení nouzového stavu i navazující opatření vlády či ministerstva zdravotnictví jsou nicotnými právními akty. Je tak na místě si položit otázku, kdo to zaplatí.

Paralely současné totality v České republice s uzurpací absolutní moci v dávné i nedávné minulosti

Dnes zveřejňujeme příspěvek historika pana Jana Nováka. Text nám zaslal a dovolil nám jej publikovat. Děkujeme.   V dějinách lidstva se stále opakuje mechanismus spočívající v oklešťování práv jednotlivců, skupin, etnik a národů. Tento mechanismus je vždy vykonáván skupinou jedinců, kteří výměnou za určité výhody (například společenské postavení, vysoké finanční příjmy, podíl na moci atd.) plní přání a rozmary nejdominantnějšího jedince – diktátora. Pro většinu obyvatel tento mechanismus není výhodný, proto usilují o vytvoření či zachování modelu, který by jim garantoval práva, svobody a podíl na moci – odtud „vláda lidu“, tedy demokracie. Touží-li jedinec po získání absolutní vlády v již zavedeném demokratickém systému, ideálně postupuje tak, aby si nikdo nevšiml, že demokracie […]

Podrobná analýza k vyhlášení nouzového stavu a souvisejícím otázkám

Nouzový stav je zcela výjimečnou situací a může být vyhlášeno pouze, pokud dochází k ohrožení životů, zdraví nebo majetkových hodnot anebo vnitřního pořádku a bezpečnosti. Dopady na práva a svobody občanů jsou skutečně zásadní: Může dojít k k omezení svobody pohybu, práva na majetek, svobody podnikání a dalších práv (vždy ale jen v rámci krizového zákona a v jeho mezích) Na rozhodnutí vydaná během nouzové stavu podle krizového zákona se (až na výjimky) nevztahuje správní řád (nelze se proti nim odvolat). Porušení krizových opatření je možné trestat jako přestupek, za který mohou být ukládány vysoké pokuty. Nejsou však vyloučeny ani dopady v rovině trestněprávní. Spáchání trestného činu v době krizové […]

Pomůže českým občanům v boji proti opatřením vlády Evropská komise?

Na Evropskou komisi se můžete obrátit se stížností na jakékoli vnitrostátní opatření (zákon, nařízení či správní úkon), kvůli nepřijetí opatření nebo postupu ze strany země EU, u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s právem Unie. Pomůže mnohdy nenáviděná Evropská komise českým občanům? Stojí za to to vyzkoušet! Jak podat stížnost k Evropské komisi? Stačí použít standardní formulář, který usnadní zpracování. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující: Popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU porušily. Uveďte kroky, které jste ve věci podnikli. Existují tyto způsoby podání stížnosti: online: SG-PLAINTES@ec.europa.eu poštou:          European Commission Secretary-General, B-1049 Brussels […]