Mohou obce už dnes uzavírat plánovací smlouvy jako veřejnoprávní?

Nový stavební zákon č. 284/2021 Sb., který bude pro oblast územního plánování podle jeho poněkud zvláštních přechodných ustanovení platit až od 1. 7. 2024, upravuje mimo jiné plánovací smlouvy. Ty označuje za veřejnoprávní, i když v naprosté většině případů smlouvy obcí s investory žádný veřejnoprávní prvek nemají, naopak obsahují jen soukromoprávní závazky.

Velký seminář o plánovacích smlouvách podle nového stavebního zákona

Zajímá vás, jak jednat s investory o budování a financování silnic, chodníků, školek nebo zeleně? Tápete, když máte smlouvu sepsat? Není vám jasné, jak formulovat závazky obce? Bojíte se mnohamilionových náhrad za to, když smlouva „neklapne“? Víte, že nový stavební zákon naprosto mění vyjednávání se stavebníky? Je vám známo, že bude možné měnit „za úplatu“ územní plán?

Nové díly podcastu „Za 5 minut v právu!“

Zajímá vás, jak na náhrady investorům, omezení zastavitelnosti v územním plánu, stavební uzávěry nebo co dělat, když se územní plán dostane k soudu? Nechce se vám číst dlouhé články? Raději si pustíte informace do uší při řízení auta nebo cestě vlakem? Pak máme dobrou zprávu – Vendula natočila nové díly podcastu „Za 5 minut v právu!“

Přehledný návod k náhradám za změny územního plánu

Mnohé obce se bojí měnit svoje územní plány a zasahovat do práv vlastníků, aby se nedostaly do problémů s náhradami za zklamaná legitimní očekávání, kterými nespokojení vlastníci a investoři tak rádi šermují. Samosprávy se přitom často strachují zcela zbytečně, protože na náhrady nemá nikdo nárok. Protože se jedná o téma složité, rozhodli jsme se ho zjednodušit a obcím přinést jednoduchý a přehledný manuál. Vše si ukážeme na konkrétních příkladech.

Krajský úřad se s námi ztotožnil, že plánovaná výstavba rodinného domu neodpovídá požadavkům územního plánu

Krajský úřad vyhověl našemu podnětu k přezkumu a změně stanoviska orgánu územního plánování. Soused našeho klienta na místě původního domu zamýšlel realizovat novostavbu, která byl navrhována jako dvoupodlažní s využitím podkroví a jedním podzemním podlažím. V objektu byly navrženy 3 bytové jednotky a 2 jednotky nebytové označené jako ateliér. Úřad potvrdil náš názor, že záměr je nepřípustný.

Soud: zvířata ve velkochovech a právo na příznivé životní prostředí spolku

Nejvyšší správní soud vyhověl naší kasační stížnosti a vrátil Městskému soudu v Praze případ, ve kterém má rozhodovat o týrání slepic při loňské likvidaci velkochovu v Brodu nad Tichou kvůli ptačí chřipce. Soudci se budou muset podrobně zabývat otázkou, zda požadavky na bezbolestné usmrcování zvířat chovaných ve velkochovu spadají do rámce práva na příznivé životní prostředí, kterého by se environmentální spolek mohl domáhat.

Chcete dobrovolně vrátit dotaci? Nemusí to být bez problémů

Státní orgány, ale také třeba obce a kraje nabízí poskytnutí dotace v řadě oblastí. Aktuální jsou zejména dotace na obnovitelné zdroje energie a různá opatření za účelem úspory energie (zateplování apod.). Co když ale zjistíte, že nemůžete projekt nebo pravidla jeho udržitelnosti splnit?

Ministerstvo financí vyhovělo našemu odvolání proti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Krajský úřad našemu klientovi (poskytovatel sociálních služeb) uložil platebním výměrem uhradit odvod skoro 1,5 mil Kč. Následně byla ještě klientovi uložena povinnost uhradit penále dalších skoro 300 tisíc Kč. Ministerstvo včera vydaným rozhodnutím platební výměr na odvod zrušilo a řízení zastavilo.