Na začátku ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona o obcích č. 418/2023 Sb., která pro distanční konání zastupitelstva stanovuje určité podmínky. Tou hlavní je, že je potřeba, aby distanční konání zastupitelstva výslovně umožňoval jednací řád zastupitelstva a aby současně stanovil konkrétní podmínky pro jeho realizaci. Ministerstvo vnitra nyní zveřejnilo metodiku k této novele.

Metodika je svojí strukturou koncipována ve formě odpovědí na nejčastější otázky, které by se mohly v souvislosti s praktickým využíváním distanční účasti objevit. Snahou je postihnout celou problematiku nejen z hlediska právního, ale i z hlediska technického. Již ze samotné povahy distančního hlasování je zřejmé, že pro hladké fungování systému, kde bude několik osob účastno na konkrétních jednáních distančním způsobem, bude klíčové právě vyřešení případných technických potíží, které by mohly nastat.

Samozřejmě se jedná pouze o metodiku, která se snaží obcím zprostředkovat doposud získané zkušenosti Ministerstva vnitra s praktickou aplikací institutu distanční účasti. A vzhledem k tomu, že novela ponechává na každé jednotlivé obci, jakým způsobem si tento institut sama upraví, nemůže tato metodika pochopitelně reagovat na všechny situace, které mohou v obcích prakticky nastat, resp. na všechny výkladové problémy, s nimiž se mohou obce do budoucna potýkat.

Metodika MV je dostupná zde.

Více našich článků k distanční účasti zastupitelů najdete zde.