David Zahumenský
advokátní kancelář

Kancelář v Brně
Krkoškova 748/28
613 00 Brno
 
Kontaktní místo v Praze
Štěpánská 640/45
110 00 Praha 1
 
advokat@davidzahumensky.cz
+420 515 543 355
+420 608 719 535
 
Kontakt pro zakládání spolků
spolky@davidzahumensky.cz
 
Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem: 14661.
 
IČ: 73908673

Budeme rádi, pokud si najdete čas na krátký online dotazník, v němž se můžete anonymně vyjádřit ke kvalitě našich služeb.

 

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.