David Zahumenský,
advokátní kancelář, s.r.o.

Sídlo:
třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
 
IČO: 08801568
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 115166.
 
Společník a jednatel:
Mgr. David Zahumenský, advokát
david@davidzahumensky.cz
+420 608 719 535
 
 
Mgr. David Zahumenský, advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem: 14661.
 

Budeme rádi, pokud si najdete čas na krátký online dotazník, v němž se můžete anonymně vyjádřit ke kvalitě našich služeb.

 

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.