logo_lev

ústavní a správní právo

Umíme své unikátní zkušenosti zúročit při zpracování stížností k Ústavnímu soudu či Evropskému soudu pro lidská práva. Zastupujeme ve správním soudnictví i správním řízení.

Služby pana Mgr. Záhumenského jsem využil při tvorbě stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Všem zájemcům o právní poradenství v oblasti ústavního práva jej mohu jen doporučit. Zvláště oceňuji jeho znalost mezinárodních předpisů a velkou zkušenost z praxe.

Marcel Moštěk

logo_spolek

spolkové právo, rozvoj obce

Pomáháme aktivním lidem zakládat spolky a ústavy. Pomáháme obcím při uzavírání smluv o rozvoji území a v dalších právních věcech.

Spolupracovali jsme na transformaci občanského sdružení. S prací jsme byli maximálně spokojeni a to jak po stránce profesionální, tak po stránce osobního lidského přístupu. Byly připraveny všechny potřebné podklady. Konzultace a rady nám pomohly najít optimální řešení pro náš konkrétní případ. Ochota a rychlost. Vřele doporučuji.

Růžena Nováková, předseda DEMDAAL z.s.

logo_vahy

odškodnění za průtahy

Věříme, že pokud justice není dostatečně rychlá, není ani spravedlivá. Proto pomáháme lidem dosáhnout odškodnění za nepřiměřeně dlouhá řízení.

Advokátní kancelář Mgr. David Zahumenský musím jednoznačně doporučit. Můj požadavek na zastupování k soudu byl vyřízen rychle a velmi profesionálně k mojí plné spokojenosti i co se týká odměny za zastupování. Pokud by bylo nutné opětovně zahájit soudní řízení, obrátil bych se na Mgr. Zahumenského znovu!

Ivo Lánský

logo_srdce

právní obrana zdraví

Věnujeme se případům, kde došlo k poškození zdraví, způsobení bolesti nebo trvalých následků. Hájíme právo na informovaný souhlas. Rozumíme také alternativní medicíně.

Mgr. David Zahumenský spolupracuje s naším nakladatelstvím Verlag Dashöfer již několik let. Podílí se na tvorbě a aktualizaci odborných textů z oblasti medicínského práva. Jako autor je komunikativní, spolehlivý a precizní. 

Květa Štěpaníková, produktový manažer v nakladatelství Verlag Dashöfer

Odměnu za právní služby domlouváme s každým klientem individuálně. Vždy záleží na časové a odborné náročnosti každého případu.
 

S námi se nemusíte bát, že zaplatíte dvakrát víc, než jste původně očekávali.

Před převzetím každého případu vytvoříme kalkulaci předpokládané odměny a zavazujeme se, že ji nepřekročíme o více než 20 procent.

hodinová odměna

Základní hodinová sazba činí 2.000 korun + DPH 21%, plus vynaložené náklady *  Vyšší hodinová odměna je zpravidla účtována v případě složitějších služeb, jako jsou ústavní stížnosti, podání k ESLP či komplexní právní analýzy. . 

podílová odměna

Procentuální podíl z částky přiznané soudem, plus vynaložené náklady *

paušální odměna

Pevná částka za určité časové období bez ohledu na rozsah poskytnutých služeb.

* účtujeme náhradu cestovného a výdajů za soudní nebo správní poplatky, znalecké posudky a překlady textů