Mgr. David Zahumenský

V letech 2009 – 2013 působil jako předseda Ligy lidských práv. Zkušenosti s ústavním právem a právem mezinárodním zúročuje při zpracovávání ústavních stížností či stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Opakovaně se svými stížnostmi ve Štrasburku uspěl, ať již rozsudkem, nebo dosažením mimosoudního vyrovnání. Pomáhá také obcím při uzavírání smluv o rozvoji území. V letech 2012 až 2015 působil jako člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, od roku 2017 je členem jejího Výboru pro legislativu a financování. Koncem roku 2015 mu vyšla kniha Jak na spolkový rejstřík.

Baví mně pracovat na složitých právních problémech a vymýšlet nové strategie. Nesnažím se ale pouze bezhlavě prosazovat právo u soudů, naučil jsem se, že mnohdy je nejefektivnější dosáhnout s protistranou dohody. Vedle práva mě baví na sobě pracovat, zaběhl jsem půlmaraton, zvedám činky. Nejlépe si odpočinu s batohem na horách.

Mgr. Lenka Kotulková

Od svého absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působí v advokacii, a to nejprve jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., kde se nad rámec generální praxe zaměřovala zejména na insolvenční a spotřebitelské právo. V AK Davida Zahumenského působí od ledna 2016, nyní v pozici spolupracující advokátky. Věnuje se zdravotnickému právu, náhradě škody za nesprávný úřední postup, některým otázkám rodinného práva, ale také všeobecným právním službám (smlouvy apod.). 

Mým cílem je přispět k tomu, aby bylo právo používáno především k pomoci lidem, kteří se sami neorientují ve složitém právním řádu, a tedy nemají přehled o svých možnostech a nárocích, případně se nemohou sami domoci spravedlnosti. Baví mě hledání argumentů a různých úhlů pohledu na jednu věc. Nad rámec práva se ráda učím cizím jazykům a ještě raději cestuji a používám je v praxi. Kromě toho sportuji, a to nejraději na horách či jinde v přírodě.

Mgr. Ivo Keisler

Na Právnické fakultě MU absolvoval magisterské studium v oboru právo a paralelně rovněž bakalářské studium v oboru Veřejná správa. Během studií dlouhodobě působil v Lize lidských práv, kde se zaměřoval především na problematiku zdravotnického práva. Po absolvování magisterského studia pracoval devět měsíců jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. U Davida Zahumenského působil již během studia jako praktikant, od července 2015 pak jako koncipient. Specializuje se na správní právo, zdravotnické právo a náhradu újmy za nesprávný úřední postup.

Na rozdíl od některých mých kolegů příliš nepracuji na údržbě své tělesné schránky, a tak svůj volný čas (mimo své rodiny) věnuji především studiu doktorského studijního programu, ve kterém se zaměřuji na problematiku veřejnoprávního disciplinárního trestání, publikační činnosti a občas také cestování.

JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.

Během studií pomáhal v neziskových organizacích. V Ekologickém právním servisu řešil problematiku práva životního prostředí a v Lize lidských práv se věnoval oblasti práv pacientů. Po absolvování Právnické fakulty MU pracoval jako právník České správy sociálního zabezpečení, kde přezkoumával prvoinstanční rozhodnutí o důchodech. V letech 2013 – 2017 působil u Davida Zahumenského jako koncipient. V současné době s Davidem spolupracuje jako konzultant. V advokátní kanceláři se specializuje zejména na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. V roce 2016 úspěšně ukončil studium anglického práva (v rámci „British Law Centre“) a studium doktorského studijního programu, ve kterém se specializoval na problematiku kyberkriminality a internetové kriminality.

Když se ve volném čase nevěnuji běhu, zvedání činek, turistice nebo splavování českých řek, tak se soustřeďuji na cestování a bridž.