Načítání…

Mgr. David Zahumenský

Touha využít právo jako nástroj k dosahování spravedlnosti jej vedla k tomu, že v letech 2009 – 2013 působil jako předseda Ligy lidských práv. Zkušenosti s ústavním právem a právem mezinárodním zúročuje při zpracovávání ústavních stížností či stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zde se jako jeden z mála českých právníků v roce 2013 účastnil také ústního jednání, v roce 2015 byla jeho stížnost přijata k Velkému senátu ESLP. Opakovaně se svými stížnostmi ve Štrasburku uspěl, ať již rozsudkem, nebo dosažením mimosoudního vyrovnání. V letech 2012 až 2015 působil jako člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Koncem roku 2015 mu vyšla kniha Jak na spolkový rejstřík

Baví mně pracovat na složitých právních problémech a vymýšlet nové strategie. Nesnažím se ale pouze bezhlavě prosazovat právo u soudů, naučil jsem se, že mnohdy je nejefektivnější dosáhnout s protistranou dohody. Vedle práva mě baví na sobě pracovat, předloni jsem zaběhl půlmaraton, teď se učím zvedat činky. Nejlépe si odpočinu s batohem na horách, oblíbil jsem si ty rumunské.

Načítání…

JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.

Během studií pomáhal v neziskových organizacích. V Ekologickém právním servisu řešil problematiku práva životního prostředí a v Lize lidských práv se věnoval oblasti práv pacientů. Po absolvování Právnické fakulty MU pracoval jako právník České správy sociálního zabezpečení, kde přezkoumával prvoinstanční rozhodnutí o důchodech. Koncipientem u Davida Zahumenského je od února 2013. V advokátní kanceláři se specializuje zejména na problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. V roce 2016 úspěšně ukončil studium anglického práva (v rámci „British Law Centre“) a studium doktorského studijního programu, ve kterém se specializoval na problematiku kyberkriminality a internetové kriminality.

Když se ve volném čase nevěnuji běhu, zvedání činek, turistice nebo splavování českých řek, tak se soustřeďuji na cestování a bridž.

Načítání…

Mgr. Ivo Keisler

Na Právnické fakultě MU absolvoval magisterské studium v oboru právo a paralelně rovněž bakalářské studium v oboru Veřejná správa. Během studií dlouhodobě působil v neziskové organizaci Liga lidských práv, kde se zaměřoval především na problematiku zdravotnického práva. Po absolvování magisterského studia pracoval devět měsíců jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. U Davida Zahumenského působil již během studia jako praktikant; koncipientem je zde od července 2015. V advokátní kanceláři se mimo jejího hlavního zaměření specializuje na otázky správního práva.

„Na rozdíl od některých mých kolegů příliš nepracuji na údržbě své tělesné schránky, a tak svůj volný čas (mimo své rodiny) věnuji především studiu doktorského studijního programu, ve kterém se zaměřuji na problematiku veřejnoprávního disciplinárního trestání, publikační činnosti a občas také cestování.“

Načítání…

Mgr. Michaela Hazdrová

Má ráda neziskové organizace. Během studií pracovala ve Sdružení obrany spotřebitelů a v české pobočce Transparency International. Jako dobrovolnice působila i v britské neziskovce Student Action. Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově zakotvila v Lize lidských práv, kde se od roku 2010 věnovala oblasti dětských práv. V advokátní kanceláři se věnuje neziskovým organizacím. Pomáhá zakládat nové spolky a ústavy, ale i transformovat již existující občanská sdružení do nových zákonných forem.

Na spolkovém právu mě nejvíc baví představovat si, jak papírové stanovy ožívají v každodenní spolkové činnosti. Podle toho je i tvořím. Nejraději jsem ale na čerstvém vzduchu – sázím kytky a zeleninu (spíš pro radost, nic moc nevypěstuju) nebo proháním koloběžku (a doháním na ní dcerku, protože bych ji jinak nedoběhla).

Mgr. Lenka Kotulková

V průběhu studií, kromě různorodých stáží, u soudu, státního zastupitelství a podobně, dlouhodobě působila jako praktikantka v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se mimo jiné zabývala problematikou vyhošťování. Od svého absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působí v advokacii, a to nejprve jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., kde se nad rámec generální praxe zaměřovala zejména na insolvenční právo. V AK Davida Zahumenského působí od ledna 2016, nyní v pozici spolupracující advokátky. 

„Mým cílem je přispět k tomu, aby bylo právo používáno především k pomoci lidem, kteří se sami neorientují ve složitém právním řádu, a tedy nemají přehled o svých možnostech a nárocích, případně se nemohou sami domoci spravedlnosti. Baví mě hledání argumentů a různých úhlů pohledu na jednu věc. Nad rámec práva se ráda učím cizím jazykům a ještě raději cestuji a používám je v praxi. Kromě toho sportuji, a to nejraději na horách či jinde v přírodě.“

MUDr. József Madurkay

Je toho času studentem Právnické a zároveň absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. I z toho důvodu by se rád zabýval zdravotnickým právem a s ním do jisté míry souvisejícími lidskoprávními aspekty. Mezi jeho zájmy patří i ochrana práv národnostních a etnických menšin, jakož i mezinárodní právo veřejné. V minulosti absolvoval (kromě dvanáctiměsíční studijní stáže v Halle an der Saale ve Spolkové republice Německo i) odbornou praxi v advokátní kanceláři Lakatos, Köves és Társai v Budapešti v rámci stipendijního programu maďarské vlády. Od ledna 2015 působí v AK David Zahumenský jako právní asistent.

Slovo „nemožné“ ve svém slovníku nemám. I to je důvod, proč právo miluji – často i v těch beznadějnějších případech totiž dokáže poskytnout elegantní řešení. Kromě práva pak mám rád divadlo, jakož i cestování po historických (nejen) evropských městech a učení se cizím jazykům.

Načítání…

Tereza Šíblová

Je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity se zájmem o studium lidských práv. Začínala jako dobrovolník Ligy lidských práv, kde se věnovala medicínskému právu ve Férové nemocnici a  současné době působí jako praktikantka v AK David Zahumenský.

Právo považuji za silný nástroj, který však může být lehce zneužit, pokud není v dobrých rukou. Mimo studium tohoto oboru se věnuju dětem ve skautu a improdivadlu. Ve volném čase ráda hraju volejbal, běhám a tančím.