Může územní plán zakázat obnovitelné zdroje?

Při psaní jednoho návrhu na zrušení opatření obecné povahy – části územního plánu, jsme narazili na zajímavý judikát, který se týká možnosti obce zakázat v územním plánu obnovitelné zdroje. Předmětem sporu, který se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, byla skutečnost, že město Strakonice změnou územního plánu znemožnilo na svém území umisťování obnovitelných zdrojů energie (konkrétně malých vodních elektráren).

NSS: při územním plánování musí obec brát v úvahu i rozhodnutí o parcelaci

Nejvyšší správní soud se zabýval přezkumem územního plánu města Mníšek pod Brdy, který nově stanovil specifickou podmínku pro výstavbu – vyhovující dopravní napojení jedné ze zastavitelných lokalit a zkapacitnění stávající pozemní komunikace. Dotčená vlastnice s tím nesouhlasila, neboť pozemní komunikace by měla vést přes cizí pozemky a územní plán je neurčoval k vyvlastnění.

Odškodnění skoro 400 tisíc Kč za řízení trvající 19 let

Již jsme psali o rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 každému z našich klientů přiznal za průtahy v řízení o odstranění stavby odškodnění převyšující 400 tisíc Kč. Ministerstvo se proti rozhodnutí odvolalo, ale Městský soud v Praze odškodnění snížil jen relativně nepatrně, o 18 tisíc Kč. Řízení trvalo 19 let.

Drsná právní výzva: 365 článků nebo další kočka

Máme každý den až nad hlavu špatných zpráv, proto jsme si v naší advokátní kanceláři řekli, že záleží jen na nás, jestli svět okolo sebe uděláme dobrým. Rozhodli jsme se, že si mírně právně zasportujeme. Jak, ptáte se? Postavíme před sebe malou výzvu: každičký den po celý rok napíšeme jeden článek jako odpověď na dotaz, který nám položí obce a města z České republiky. Nevynecháme ani o nedělích, ani na Štědrý den, ani po Silvestru, ani na naše narozeniny. Jistě si říkáte, že by se dalo dělat něco zábavnějšího, třeba se polít kbelíkem ledové vody podle jiné světoznámé výzvy. Ano, pravděpodobně by se našly jiné možnosti, jak využít volný čas. […]

NSS k omezení pro velkochovy zvířat v územním plánu

Obec Štítary se ocitla se svým územním plánem nejdříve před krajským a pak před Nejvyšším správním soudem – a obstála. O co šlo? Městys Štítary (odpůrce) schválil změnu územního plánu na svém území. Po změně byl na jeho území zakázán velkochov (intenzivní, průmyslový chov) zemědělských zvířat.

Územní plán a interní instrukce zpracovateli

Před Nejvyšším správním soudem stál územní plán obce Janov nad Nisou. Hlavní výtky, které proti němu směřovaly, spadaly především do oblasti ochrany přírody a krajiny (vymezení ploch občanské vybavenosti veřejných prostranství v III. zóně CHKO) a nevypořádání se s koncepčními dokumenty řešícími tyto otázky. Navrhovateli se nelíbil ani celý průběh územně plánovacího procesu. Krajský soud navrhovateli nevyhověl a NSS s ním souhlasil. Některé části odůvodnění jsou zajímavé a hodné pozornosti.

NKÚ: Ministerstvo spravedlnosti nestíhá při odškodňování průtahů

Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu peněžních prostředků státu vynakládaných ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 82/1998 Sb., na úhradu odškodnění, které bylo způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Zjištění NKÚ bohužel odpovídají zkušenostem naší kanceláře. V kontrolovaném období vypořádalo ministerstvo téměř polovinu žádostí o odškodnění až po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců.