Pomůže českým občanům v boji proti opatřením vlády Evropská komise?

Na Evropskou komisi se můžete obrátit se stížností na jakékoli vnitrostátní opatření (zákon, nařízení či správní úkon), kvůli nepřijetí opatření nebo postupu ze strany země EU, u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s právem Unie. Pomůže mnohdy nenáviděná Evropská komise českým občanům? Stojí za to to vyzkoušet! Jak podat stížnost k Evropské komisi? Stačí použít standardní formulář, který usnadní zpracování. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující: Popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU porušily. Uveďte kroky, které jste ve věci podnikli. Existují tyto způsoby podání stížnosti: online: SG-PLAINTES@ec.europa.eu poštou:          European Commission Secretary-General, B-1049 Brussels […]

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou také nulitní!

Advokát Tomáš Sokol se jako první postavil za výklad, že vyhlášení nouzového stavu je nulitní. Jsme moc rádi, že můžeme zveřejnit velmi propracovanou právní analýzu, která dospívá k závěru, že mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví nejsou zřejmě opatřeními obecné povahy, ale správními rozhodnutími. Pro tento závěr svědčí formulace § 69 odst. 2 zákona, které výslovně zmiňuje možnost podání odvolání proti daným opatřením. Analýza, jejíž závěry, jsou v tomto ohledu velmi přesvědčivé, poukazuje na to, že pokud je vůči opatřením předpokládána možnost odvolání, nejedná se o opatření obecné povahy, ale o správní rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu. „Jedná se o individuální správní […]

Starostky a starostové bojte se, vzkazuje tentokrát vláda

Krizové opatření č. 274 ze dne 23. 3. 2020 zásadně a samozřejmě v rozporu s ústavním pořádkem a zákony zasáhlo do práva obcí a krajů na samosprávu. Nevídáno, neslýcháno Babiš se nebojí zamezit obcím, aby samy rozhodovaly o svých záležitostech, ač jim toto oprávnění zaručuje přímo naše Ústava. Zdá se, že v této republice už není svaté vůbec nic.

Zamezení podnikání: pomoc s náhradami škod

Na rozdíl od naší ministryně Schillerové nebo předsedy České advokátní komory se domníváme, že si podnikatelé zaslouží, aby se k nim stát choval slušně. V situaci, kdy mnohým zcela zamezil v podnikání a mnoha jiným v důsledku nepředvídatelných kroků státu výrazně poklesly příjmy, je třeba, aby stát přijal za svoje kroky odpovědnost. Zatím se podnikatelé nedočkali čestného jednání ze strany vlády. Proto se domníváme, že je plně oprávněné, aby žádali náhrady.

Za odmítání péče a odkládání zákroků někdo musí nést odpovědnost

Už se vám stalo, že vám byla kvůli čínskému viru odložena operace, nedostali jste se na vyšetření nebo byly dveře vaší ordinace zavřené? Nám ano. Je to velmi závažná situace. Velmi. Pochopitelná ze strany lékařů. Ne tak ze strany státu. Nesouhlasíte stejně jako my s tím, že se mohou z většiny lidí stát pacienti druhé kategorie, kteří se prostě neléčí? Přiznejme, že to další důsledek závažného selhání státu. Nenechte si to líbit. Prostě ne.

Nouzový stav před Ústavním soudem

Plénum Ústavního soudu bude rozhodovat o ústavní stížnosti jedné občanky České republiky, která se domnívá, že nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s ústavním pořádkem a nerespektuje požadavky na ochranu základních lidských práv. Jsme hrdí, že právě naše advokátní kancelář může odvážné lidi, kteří se nebojí postavit zneužívání státní moci, zastupovat.

Chtějí se podnikatelé soudit se státem? Těžko.

Lze si jen s maximálními obtížemi představit, že mají podnikatelé neodolatelnou chuť pustit se do sporů se státem o náhradu škod. Jednak vědí, že dokazování bude mimořádně náročné, jednak vědí, že se stát bude tvrdě bránit, jednak vědí, že to bude na řadu let a do té doby stejně buď jejich byznys padne, nebo se nějak zmátoří. A jednak se jim třeba ani nechce.

Rozhovor: Vláda vyhlášením nouzového stavu pošlapala základní lidská práva

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu podle Vás nesplnilo požadavky ústavního zákona. V jakém ohledu? Kvalita návrhu je celkově tristní. Vůbec nechápeme, jak něco takového mohlo vzniknout v tak výjimečné situaci, která si žádá, aby se všechny kroky vlády vážily na miskách lékárenských vah. Vždyť se zasahuje do těch nejzákladnějších lidských práv. Nebavíme se o diskriminaci, ale svobodě pohybu, právu podnikat, právu vlastnit majetek! V rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti vyhlášení nouzového stavu neobsahuje vymezení, která práva se omezují a které povinnosti se ukládají. To je absolutní předpoklad pro jakékoli další kroky vlády.  Právní stát musí mít i v dobách nouze nebo i ve válečném stavu, jak to rádi politici nazývají, vždy mantinely, které […]

O zákonnosti nouzového stavu soud rozhodne už tento pátek

TISKOVÁ ZPRÁVA K PODANÉMU NÁVRHU PROTI VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU AKTUALIZACE: PREMIÉR BABIŠ SE SNAŽÍ Z ODPOVĚDNOSTI JAKO VŽDYCKY VYKROUTIT. NECHÁPEME, JAK SI MYSLÍ, ŽE SE MU TO PODAŘÍ. NĚKTEŘÍ ODBORNÍCI SE DOMNÍVAJÍ, ŽE SE TĚMITO LSTIVÝMI KROKY BABIŠ SNAŽÍ ZBAVIT EKONOMICKÉ ODPOVĚDNOSTI VŮČI PODNIKATELŮM. Říkáme: Řízení před soudem rozhodně nekončí, budeme na tyto kroky ve spolupráci s dalšími advokáty a odborníky reagovat. Jako občané jsme hluboce zklamáni, že vláda se k situaci není schopna postavit čelem a zase jen lže. Původní zpráva: V pátek 27. 3. bude Městský soud v Praze rozhodovat o tom, jestli vláda při vyhlášení nouzového stavu dodržela požadavky, které na ni při tak závažném a mimořádném kroku klade Ústava. […]