Členové vlády nemusí nosit roušky

Dnes a denně u nás doma děkujeme všem dobrým silám, že je Babiš tak špatný, egoistický, prospěchářský a na svoje podnikání zaměřený politik bez kousku lidského soucitu. Je natolik neschopný, že zákony, které by naprosto zničily naši zemi, začal předkládat až teď, když už mu zmatení poslanci ve Sněmovně za falešné modlitby netleskají a kdy občané začínají odhazovat paniku, kterou jim Babiš chtěl zatemnit zdravý úsudek. Zlo, které vytvořil, konečně začíná požírat svoje stvořitele. Navíc si kolem sebe sestavil vládu ze sobě rovných. Přejme si, ať se navzájem zardousí.

Epidemie je snem mocných: co umožňuje stav legislativní nouze

Po smělé myšlence Rekonstrukce státu na vytvoření nového krizového zákona v tom nejnevhodnějším čase přišla vláda se svým vlastním nápadem, jak si uzurpovat moc ve státě a zničit demokracii. Jedná se o novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pod sepranou rouškou zájmu o naše životy se Andrej Babiš pokouší upevnit svoje pozice a stát se neomezeným diktátorem České republiky. Tomáš Sokol k tomu řekl, že střízliví poslanci mu návrh zákona odmávnout nemohou. Uvidíme, kolik máme ve Sněmovně příčetných lidí a kolik z nich už od května nemusí nosit roušku.

Podali jsme kasační stížnost ve věci zákazu vycestovat

Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 10 A 50/2020- 25 byla odmítnuta žaloba, kterou žalobce požadoval konstatování zásahu, že nemožností vycestovat v důsledku vládního usnesení č. 76/2020 Sb., o přijetí krizového opatření došlo k nezákonnému zásahu. Současně žalobce požadoval také zrušení usnesení o vyhlášení nouzového stavu jako opatření obecné povahy.

Hromadná ústavní stížnost: Jak se opovažuješ, státe?

Když Greta Thunberg přednesla svůj projev ke světovým lídrům, sklidila potlesk i posměch. Jak jinak. Mnoho lidí s ní souhlasí a mnohé irituje. Její otázka „How dare you?“ ale byla víc než přiléhavá. Kolik Češek a Čechů se dnes ptá naší neuvěřitelné vlády: „Jak se opovažujete?“ Ti jadrnější z nás k tomu přidají ještě jiné slovo, to ale nebudeme zmiňovat, abychom zbytečně nesnižovali vážnost advokátního stavu, což by mohlo naštvat Ústavní soud a třeba i Advokátní komoru a vyprovokovat slabší jedince k psaní udání. Budeme raději laskaví, stresu už má každý z nás dost i bez hanlivých výrazů. Náš stát se opovážil a bezohledně ničí naši zemi a naši budoucnost, rozhodli jsme […]

Totalita skrze veřejné zdraví

Naše vláda bohužel vůbec nerozumí právu a zřejmě ani nemá dobré externí advokáty, kteří by jí vysvětlili, jak to Městský soud v Praze myslel, když jí vytkl, že v době nouzového stavu nechá rozhodovat ministra zdravotnictví. Premiér a ministr vnitra si z toho všeho sobě vlastními lišáckými myšlenkovými pochody dovodili, že je třeba udržovat zemi a lid v nouzovém stavu a do budoucna změnit zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tím by si vláda zajistila prakticky neomezené pravomoci i v „klidovém stavu“. Pravdu má advokát Tomáš Sokol, když říká, že novelu nemohou střízliví poslanci „odmávnout“.

Ústavní soud: Stát je Babiš!

Dnešního dne jsme se jako právní zástupci stěžovatelky z médií dověděli o tom, že Ústavní soud již odmítl její stížnosti proti vyhlášení nouzového stavu, krizovému opatření vlády a opatřením ministerstva zdravotnictví omezujícím pohyb osob. Pro ESLP bude nekompetentnost Ústavního soudu lahůdkou. Ústavní soud však jasně řekl, že řešit nouzový stav a chránit práva občanů je úkolem poslanců.

Hromadná žaloba o omluvu za porušení zákona proti ministerstvu zdravotnictví

Městský soud v Praze č.j. 14 A 41/2020 – 111 na základě žaloby právníka Ondřeje Dostála potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví nebylo oprávněno za nouzového stavu omezovat práva občanů. Občané tak mají možnost uplatnit vůči státu nárok na satisfakci podle zákona č. 82/98 za nezákonná opatření a postup ministerstva.