Návrh na předběžné opatření k ESLP

„Já si zase nedovedu představit demokratický, právní stát bez společenství svobodných občanů. Jestliže se někdo chce zabývat nějakou formou vlády, kde občanská svoboda je nepodstatná, pak může uvažovat o čemkoli. Leč já osobně, který jsem převážnou část svého života prožil v období, které je v českých právních předpisech nazýváno dobou nesvobody, nemám sebemenší důvod polemizovat s někým, kdo by chtěl svobodu omezovat či rezignovat na její ochranu,“ uvedl v rozhovoru český soudce ESLP Pejchal.

Diskriminace pendlerů ze strany české vlády

Evropský soudní dvůr už v 90. letech v rozsudku Schumacker C–279/33 konstatoval diskriminaci přeshraničních pracovníků z hlediska zdanění. ESD zde konstatoval, že jde o stav, který je „v rozporu se svobodou volného pohybu pracovních sil, a že pokud poplatník obdrží ve státě, kde je nerezidentem většinu svých příjmů, musí s ním být zacházeno, jako by se jednalo o rezidenta.„

První stížnost k Advokátní komoře za kritiku vyhlášení nouzového stavu

Advokát sedí večer v kanceláři a najednou se před ním zjeví ďábel. A pekelník praví: „Mám pro tebe nabídku. Po celý zbytek života vyhraješ každý spor, který povedeš. Klientky tě budou zbožňovat, kolegové se před tebou budou třást hrůzou a vyděláš nepředstavitelné peníze. Na oplátku žádám tvou duši, duši tvé ženy a tvých dětí, duše tvých rodičů, prarodičů, rodičů a prarodičů tvé ženy, tvých přátel a kolegů.“ Advokát se na chvilku zamyslí a řekne: „Ale určitě je v tom nějaký háček, že?“

Podané trestní oznámení

Cílem tohoto trestního oznámení je prošetření pochybení na straně exekutivy v souvislosti s řešením vyhlášené pandemie, jakož i přípravy na ni. Jednání předních státních činitelů má mimořádný dopad na životy každého jednotlivého člověka v České republice. Proto je nezbytně nutné, aby přesně dodržovali ústavní pořádek, zákony a jednali v nejlepším zájmu České republiky a jejích občanů.

Nenechme se bezdůvodně šikanovat policií

Policie po celé České republice bezdůvodně a bez právního podkladu brání lidem v tom, aby navštěvovali přírodu. Údajně je zákaz vstupu do určitých oblastí (zejména turistických míst). Nenechme se šikanovat. Sami jsme se s takovým postupem policie dnes potkali. Zákrok jsme zdokumentovali v audio a pořídili fotografie policistů. Hned jsme podali žalobu i stížnost na policii.

Rektor Univerzity Karlovy k současné neutěšené situaci

„Volba mezi uvolněním drastických a doufejme krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény není volbou mezi penězi a životy. Je volbou mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistými oběťmi ekonomického úpadku společnosti. Bohužel, i přes sílící zoufalá varování a katastrofické prognózy vývoje naší země a společnosti stále postrádáme kvalifikovaný plán státu, jeho strategii či alespoň odpovědi na základní otázky.“ Celá výzva Jeho Magnificence zde. Jestli vás zajímá, jak může vypadat cost benefit analýza koronaviové situace, podívejte se třeba sem. O tom, že musíme prolomit tabu a začít se bavit, jaká je cena života ve vztahu ke zničení společnosti píše už i německý Spiegel.

Kolik bude stát hradit svým občanům za jeden den nezákonného nouzového stavu?

Jak informují média, s žalobami i ústavními stížnostmi proti nouzovému stavu a opatřením exekutivy se roztrhl pytel. Řada excelentních právních kapacit se přiklání k tomu, že vyhlášení nouzového stavu i navazující opatření vlády či ministerstva zdravotnictví jsou nicotnými právními akty. Je tak na místě si položit otázku, kdo to zaplatí.