Dotaz č. 137: Územní plán požaduje rozlohu stavebního pozemku 800 m2

Otázka: V územním plánu máme, že stavební pozemek musí mít rozlohu 800 m2, nikoliv minimálně 800 m2. Je takový regulativ nepřesný nebo jej lze vykládat tak, že se tím myslí právě minimální rozloha a ne přesná?

Soud: omezit počet bytových jednotek v RD může jen územní plán s regulačními prvky

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se objevilo zajímavé rozhodnutí Krajského soudu v Praze. Ten řešil územní plán jedné obce, který nově zavedl regulativ omezující počet bytových jednotek v rodinných domech, a to tak, že bylo možné vymezit v rodinném domě pouze jednu bytovou jednotku a po uplynutí 5 let od zápisu rodinného domu do katastru nemovitostí dvě bytové jednotky.