Nový stavební zákon a 2 parkovací místa na byt o 70 m2

V systému VeKLEP je právě teď k nalezení návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která provádí zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Pro řadu obcí je jistě zajímavé, jakým způsobem se mají v budoucnu řešit parkovací místa. Dnes platí podle normy ČSN 73 6110, že by 2 parkovací stání měly mít byty od 100 m2.  Jak bude ale úprava nakonec vypadat, není úplně jasné, neboť MMR ze svých původních pozic začalo couvat: „Protože vyhláška musí být použitelná pro každou obec v republice od největších po nejmenší, zvolili jsme postup, kdy se ve vyhlášce uvede nejvyšší hodnota, kterou MMR považovalo za vhodnou, a samosprávy budou mít možnost nastavit si nižší. Protože se v aktuálně probíhajícím […]

Územní plán středočeského města jsme (opět) obhájili

Územní plánování máme v naší advokátní kanceláři opravdu rádi, dalo by se až říci, že jde o srdeční záležitost. Proto máme vždycky radost, když se nám podaří u soudů pomoci našim klientům a splnit jejich očekávání ohledně územního plánu. Tentokrát se nám podařilo uspět s „obhajobou“ opatření obecné povahy u Krajského soudu v Praze. Tohoto úspěchu si vážíme, neboť tamní soudci územnímu plánování rovněž dobře rozumí. Navíc je v rozsudku několik zajímavostí, které se mohou týkat i jiných obcí.