Otázka: Musí obec umožnit investorovi stavět větrníky na obecních pozemcích?

Odpověď:

Ne, obec nic takového nemusí umožnit, pokud s výstavbou větrníků za daných podmínek nesouhlasí. Při nakládání se svým nemovitým majetkem vystupuje jako jakákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba, a nikoliv jako orgán moci veřejné. Řídí se tedy stejnými pravidly jako každý jiný vlastník a sama rozhoduje, s kým bude a s kým nebude spolupracovat. Musí dbát jen n to, aby její jednání nebylo diskriminační a samozřejmě protizákonné. Obec proto nemusí souhlasit s žádným prodejem, nájmem, pachtem si služebností nebo jiným soukromoprávním úkonem ve prospěch jakéhokoliv investora. Musí si ale dávat pozor na to, jak jedná, aby kupř. nevznikla tzv. předsmluvní odpovědnost.

Více jsme o souhlasech obce psali v tomto našem článku.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.