Otázka : Jakou roli má obecní úřad, když obec uzavře smlouvu s tzv. létajícím pořizovatelem?

Odpověď:

Soukromoprávní smlouvou (obvykle příkazní) uzavřenou s tzv. létajícím pořizovatelem (správněji autorizovaným architektem ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) si obecní úřad zajišťuje splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti a může podle § 6 odst. 2 a § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona pro svou obec pořizovat územní plán. Z obecního úřadu se tedy tímto postupem stane pořizovatel. Jako takový nese právě obecní úřad (nikoliv architekt) odpovědnost pořizovatele a plní jeho roli v celém procesu územního plánování.

Více informací najdete v našem textu „Obec x pořizovatel x projektant v rámci územního plánování“.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.