Otázka: Zjistili jsme, že územní studie je v rozporu s územním plánem? Co platí?

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – platí to, co je v územním plánu, neboť ten je na rozdíl od územní studie závazný. Nejvyšší správní soud k tomu řekl: „Postup odpůrce by měl být spíše opačný: vhodnost území pro určité využití by měl prověřit případně i prostřednictvím územní studie ještě předtím než závazně stanoví využití území vydáním územně plánovací dokumentace. Územní studie má tedy zásadně charakter podkladu pro pořizování územně plánovací dokumentace (tomu odpovídá její zařazení do dílu 1., hlavy III, části třetí stavebního zákona věnovaného územně analytickým podkladům) a neměla by sloužit k nahrazení úkolů územně plánovací dokumentace samotné.“ (Rozsudek NSS ze dne 2é. 1. 2010, čj. 1 Ao 2/2009 – 86).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.