Otázka: Bude podle nového stavebního zákona možné najmout létajícího pořizovatele?

Podle stávající právní úpravy je tzv. létajícím pořizovatelem autorizovaný architekt, se kterým může obec uzavřít soukromoprávní smlouvu (nejčastěji příkazní) a jeho prostřednictvím pak obecní úřad té které obce splňuje kvalifikační požadavky na výkon územně plánovací činnosti a může být pořizovatelem územního plánu pro danou obec. (§ 6 odst. 2 v kombinaci s § 24 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Podle § 44 odst. 4 a § 46 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) platí obdobně, že obec může kvalifikační požadavky splnit skrze autorizovaného architekta (mimo jiné) a pak být pořizovatelem svého územního plánu, i když se jedná o malou obec a nikoliv úřad územního plánování  (§ 46 odst. 1 písm. d). Podle § 50 se pak takový architekt označuje za zástupce pořizovatele.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.