Otázka: Budou i v novém stavebním zákoně dohody o parcelaci?

Odpověď:

Ne, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon už dohody o parcelaci nezná. Z části jejich funkci mohou převzít plánovací smlouvy (mají veřejnoprávní povahu). Podle § 81 odst. 3 nového stavebního zákona by mělo být možné v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování v území podmíněno právě uzavřením takové plánovací smlouvy. V takovém případě územní plán stanoví základní obsah plánovací smlouvy, podmínky a lhůtu pro její uzavření, která nesmí být delší než 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu. Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá uvedená podmínka platnosti.

Podle § 327 odst. 3 nového stavebního zákona ovšem (3) Dohody o parcelaci uzavřené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti a lze je měnit nebo zrušit jen se souhlasem všech, kterým přísluší vykonávat práva a povinnosti z dohody vyplývající.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.