Otázka: Co se stane s územnímu studiemi pořízenými podle stávajícího stavebního zákona po účinnosti nového stavebního zákona?

Odpověď:

Podle § 317 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) platí, že u územních studií, o nichž byly údaje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uvedeny v evidenci územně plánovací činnosti, běží lhůta pro prověření aktuálnosti jejich řešení ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a činí 4 roky.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.