Otázka: Kdy se větrné elektrárny nemusí řešit v územním řízení?

Odpověď:

Nově po novele zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí v souladu s § 79 odst. 2 písm. v), že rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Podle našeho názoru je důležité, že tyto elektrárny nevyžadují územní rozhodnutí ani souhlas pouze tehdy, jsou-li v souladu s územně plánovací dokumentací. Obec přitom může v územním plánu stanovit podmínky pro jejich omezení a jsou-li tyto požadavky racionální a hlavně dobře odůvodněné, mohou obstát u soudního přezkumu a výstavba elektráren nebude na některých místech vůbec možná.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.