Otázka: Za jakých podmínek je rozhodnutí přijaté v místním referendu platné a hlavně závazné?

Odpověď:

Na tuto otázku odpovídá § 48 zákona o místním referendu. Zde se uvádí: K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Specifická pravidla pak platí pro referendum o oddělení části obce nebo sloučení obcí.

Rozhodnutí v místním referendu je podle § 49 závazné pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.