Otázka: Má malá obec nárok na náhradu nákladů na advokáta, když u soudu hájí svůj územní plán?

Odpověď:

Menší obce a města se nepochybně právem bojí soudních sporů nejen kvůli náhradám škod a podobně, ale také z důvodů nejistoty ohledně úhrady nákladů na právní zastoupení své i protistrany.  Pokud jde ještě o odpověď na otázku, za jakých podmínek si může samospráva najmout advokáta a v případě úspěchu požadovat po tom, kdo ji k soudu popohnal náhradu nákladů na právní pomoc, můžeme odkázat zejména na rozhodnutí soudů. Jedním z nich je nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. II. ÚS 2396/09.

V něm se uvádí: „Vedlejší účastník má k plnění svých pravomocí, jakož i výkonu jiných (zejména majetkových) práv, specializované orgány a odborný aparát; tuto skutečnost považuje soud za notorietu (§ 121 o. s. ř.). Vedlejší účastník byl před obecnými soudy účastníkem sporu (žalobcem), který tvořil jeho relativně běžnou agendu, k jejímuž obstarávání a vyřizování byl dostatečně vybaven. V řízení před obecnými soudy se neřešila žádná zásadní právní otázka; v řízení se tak nevyskytlo nic, co by vyžadovalo a odůvodňovalo aktivní zastupování advokátem. Ostatně to vedlejší účastník ani netvrdil.

Sluší se podotknout, že na uvedené skutečnosti stěžovatelé v řízení před obecnými soudy vehementně poukazovali. Lze tedy uzavřít, že u statutárních měst a jejich městských částí lze presumovat existenci dostatečného materiálního a personálního vybavení a zabezpečení k tomu, aby byla schopna kvalifikovaně hájit svá rozhodnutí, práva a zájmy, aniž by musela využívat právní pomoci advokátů. Nebude-li jimi v příslušném řízení prokázán opak, nejsou náklady na zastoupení advokátem nákladem účelně vynaloženým [viz též nález sp. zn. III. ÚS 2984/09 ze dne 23. 11. 2010 (N 232/59 SbNU 365), dostupný in http://nalus.usoud.cz].“

Z toho lze dovodit, že účelně vynaložené jsou náklady na advokáta jen ve specifických případech, které vyžadují určitou odbornost, jíž úřad nedisponuje, anebo právě u malých obcí, které aparát k obhajobě nemají. V případě malých obcí tak bývá najmutí advokáta chápáno jako potřebný krok mnohem častěji, než u kupř. měst statutárních.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.