Otázka: Soud zrušil stavební uzávěru. Hrozí obci, že bude muset zaplatit náhradu za nezákonné rozhodnutí?

Odpověď:

Domníváme se, že vzhledem k tomu, že vydání územního opatření o stavební uzávěře je rozhodováním orgánu obce (rady, popř. zastupitelstva) v přenesené působnosti, uplatní se pravidla pro odpovědnost za nezákonné rozhodnutí podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Podle jeho § 3 odst. 1 písm. c) stát odpovídá za škodu, kterou způsobily územní celky v přenesené působnosti. Podle § 16 odst. 1 pak může stát obecně uplatňovat regresní úhradu, tj. žádat, aby obec státu uhradila to, co poskytl on jako náhradu újmy.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.