Otázka: Může připomínky k územnímu plánu za obec podat i zastupitel sám namísto obce?

Za obec může jednat v rámci územního plánování nepochybně jednat kupř. určený zastupitel, nicméně zastupitelé sami bez pověření radou nebo zastupitelstvem nemohou uplatnit za obec žádné námitky ani připomínky. V rámci územního plánování mohou jednat sami za sebe, kdy jako občané nebo jako vlastníci nemovitého majetku na území obce budou uplatňovat námitky a/nebo připomínky k ochraně svých vlastních zájmů, nikoliv zájmů obce jako samosprávy.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.