V naší advokátní kanceláři poskytujeme právní pomoc zejména obcím, které se dostaly do nesnází kvůli svému územnímu plánu, stavební uzávěře, smlouvě s investory, sporům o veřejnou infrastrukturu nebo požadavkům na náhradu škod za zklamaná legitimní očekávání stavebníků. Proto pečlivě sledujeme činnost českých soudů. Díky tomu vám můžeme nabídnout shrnutí zajímavých rozsudků týkajících se těchto otázek.

O rozhodnutích rovněž píšeme pravidelné články na web advokátní kanceláře. Věříme, že pomohou lidem z obcí, ať už starostkám, starostům nebo zastupitelům či odpovědným úředníkům se v této nelehké problematice o trochu lépe zorientovat.

Celý souhrn judikatury ke stažení je k dispozici zde.