Cílem tohoto trestního oznámení je prošetření pochybení na straně exekutivy v souvislosti s řešením vyhlášené pandemie, jakož i přípravy na ni. Jednání předních státních činitelů má mimořádný dopad na životy každého jednotlivého člověka v České republice. Proto je nezbytně nutné, aby přesně dodržovali ústavní pořádek, zákony a jednali v nejlepším zájmu České republiky a jejích občanů.

Vládní činitelé a další subjekty, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit naši budoucnost, musí jednat pouze na základě předem daných plánů, jako je Pandemický plán, a musí mít předem připravené podklady a scénáře a vědět, na základě čeho činí svá rozhodnutí. Ze všech kroků vlády vyplývá, že rozhodnutí byla zcela nahodilá, vzájemně si odporující a některá z nich byla dokonce v rozporu se zájmy obyvatel České republiky. Vedle toho není patrné, jakým způsobem vláda zhodnotila dopady svých kroků na budoucí život v České republice, zejména pokud jde o mimořádné dopady na státní rozpočet a na zásadní ohrožení veřejného zdravotnictví, kterému budou chybět miliardy na péči o nemocné, na bezpečnost, školství a sociální systém.

Vláda stála a stojí před rozhodnutím. Nejde ale o dilema „peníze nebo život“, ale o rozhodování mezi životy a životy. Životy těch, kdo nyní možná zemřou, a životy té zcela podstatné většiny, která bude muset nést tvrdé dopady dnešních nepodložených rozhodnutí. Tímto jednáním, resp. opomenutím mohlo dojít k naplnění některých skutkových podstat podle trestního zákoníku.

Podané trestní oznámení je dostupné zde.

Dokument v .doc je zde.

Dne 27. 4. 2020 jsme obdrželi vyrozumění o tom, že vrchní státní zastupitelství věc postoupilo k šetření Městskému státnímu zastupitelství v Praze.