Úmrtí blízké osoby patří k nejvíce stresujícím situacím v životě člověka. Zvláště v dnešní době, kdy se umírání jakoby vytěsňuje z každodenního života, kdy v médiích převládají mladí, zdraví a krásní lidé, je smrt něco, co nám může opravdu vážným způsobem z ničeho nic změnit život.

Většina pozůstalých potřebuje především lidskou podporu a čas na to, aby se s úmrtím někoho blízkého smířili. Zároveň ale nastávají situace, kdy pozůstalí mají určité podezření o tom, že smrt jejich sestry, druha, dcery, manželky, otce, děda apod. někdo zavinil. Takové případy tvoří jen zlomek počtu úmrtí. Přesto ale dopravní a jiné nehody, napadení, pracovní úrazy či nepovedené lékařské zákroky v souhrnu činí podle údajů Českého statistického úřadu více než tisíc osob ročně.

Naše advokátní kancelář vychází ze zkušeností se zastupováním pozůstalých v různých typech řízení. Na základě těchto zkušeností jsme vytvořili manuál pro pozůstalé, jehož cílem je poskytnout pozůstalým v nelehké životní situaci základní informace o tom, jakým způsobem prověřit, zda je za úmrtí jejích blízké osoby někdo zodpovědný a jak případně postupovat dále.

Předkládané informace jsou určitým zjednodušením, které slouží jen k základní orientaci. Budeme proto rádi, když nás zkontaktujete v případě, že řešíte právní problémy v souvislosti s úmrtím někoho blízkého.

Manuál je ke stažení zdarma k dispozici ZDE.