V naší advokátní kanceláři jsme ve spolupráci s Ligou lidských práv spustili zhruba před rokem bezplatnou právní poradnu, ve které zájemcům nabízíme možnost nechat si vypracovat zhodnocení, zda v jejich soudních řízeních, nedochází k nepřiměřeným průtahům. Do dnešního dne jsme provedli přibližně sedmdesát zhodnocení.

Na právní poradnu se může obrátit každý, kdo se domnívá, že jeho soudní řízení trvá příliš dlouho nebo že mezi jednotlivými úkony soudu (či jiného orgánu) vznikají přílišné prodlevy. Může tak učinit prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Férové justice, projektu Ligy lidských práv, v jehož rámci jsou široké veřejnosti poskytovány základní informace o průběhu soudního řízení, o jejich právech, kterými jsou v průběhu řízení nadáni, a o povinnostech, které v souvislosti v něm náleží soudům a jiným orgánům.

Formulář je dostupný zde.

Do formuláře stačí vypsat základní údaje (jméno, e-mail, datum začátku soudního řízení, spisovou značku, soudní instance, kterými případ prošel, stručný popis případu), popř. je možné vložit i související dokumenty, a my zdarma provedeme zhodnocení, jestli dané soudní řízení trpí průtahy a jestli je možné, že účastníci takovéhoto soudního řízení mají nárok na odškodnění za průtahy.

Část dotazů, která byla do naší právní poradny zaslána, byla vyhodnocena negativně (v řízeních popsaných zájemci o právní zhodnocení jejich případu jsme nepřiměřené průtahy neshledali), avšak do poradny nám bylo doručeno i mnoho popisů soudních řízení, která trpěla značnými průtahy (výjimkou nebývá řízení trvající 6 a více let). Několik osob, které se na nás v rámci právní poradny obrátili, se na základě našeho zhodnocení rozhodlo žádat u ministerstva odškodnění za průtahy v řízení, jehož jsou účastníky.

Pro zájemce nabízíme možnost spolupráce při uplatnění nároku u ministerstva či zastupování v řízení před soudem.