Otázka: Z čeho, prosím, vyplývá povinnost schvalovat podpisový řád zastupitelstvem?


Odpověď:

Podpisový řád neschvaluje zastupitelstvo. Vnitřní předpisy (směrnice) vytváří v obci starosta (nebo tajemník, existuje-li na obci tato funkce), pokud není svěřeno radě či zastupitelstvu výslovně zákonem přijmout vnitřní předpis (zastupitelstvo i rada vydávají svoje jednací řády, zastupitelstvo směrnici obsahující pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce a rada pak organizační řád a směrnici obsahující přijímání a vyřizování petic a stížností).

Mezi vnitřní předpisy patří pracovní řád, skartační plán a spisový řád a další (právě podpisový řád).
Pokud se věc bude týkat kupř. zastupitelstva, je možné, aby s ním byla směrnice podle našeho názoru konzultována a aby se k ní vyjádřilo.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.