Dnes jsem docela koukal. Stáhl jsem si totiž z datovky roční výpis z registru obyvatel, protože mi moje žena Vendula říkala, že prý si stát zjišťuje údaje o tom, jestli bych se mu hodil na válečná jatka. A ejhle, je to skutečně tam:

Od přírody nejsem panikařící typ. Navíc mne branná povinnost ani války nezajímají, zůstal jsem tedy klidný a řekl jsem si, že je to vhodná příležitost k tomu, abych napsal něco o tom, co je registr obyvatel a jaký má vztah k branné povinnosti.

Co je to registr obyvatel?

Jedná se o informační systém veřejné správy upravený v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Podle § 5 zákona o základních registrech platí, že orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému v rozsahu potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž rámci je úkon orgánu veřejné moci prováděný a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci registrovaný.

Podle § 14 zákona o základních registrech se ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne záznam o využívání údajů vedených v základním registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny. Záznam o využívání údajů vedených v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok.

Registr výkonu branné povinnosti

Registr obyvatel není jedinou složkou, kterou si na vás stát vede. Další je veden např. podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti. V § 31a se uvádí, že samostatnou funkční součástí vojenské evidence je registr výkonu branné povinnosti, ve kterém jsou vedeny údaje o občanovi, který se podrobil odvodnímu řízení nebo dobrovolně převzal výkon branné povinnosti. Zpracovatelem údajů v registru výkonu branné povinnosti je krajské vojenské velitelství. V tomto registru se vedou i informace o odmítnutí mimořádné služby.

Více o možnostech odmítnout vojenskou službu jsme psali zde a zde.

Musím říct, že je rozhodně zajímavé vědět, jak se o vás kdo zajímá, a kdo všechno v registru obyvatel šmejdí a zjišťuje si vaše údaje. To s brannou povinností bylo zajímavou příležitostí nahlédnout do myšlenkových pochodů našeho tzv. demokratického právního státu. Přeju vám pevné nervy a hodně zdaru v dalších právních bitvách se státní mocí.

Všechny články série Advokát za humny jsou dostupné zde.