Otázka: Budou se muset po nabytí účinnosti nového stavebního zákona upravovat dosavadní územní plány?

Odpověď:

Podle § 321 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon platí, že územní plány vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za územní plány podle tohoto zákona. Podle § 324 pak platí, že části územně plánovací dokumentace vydané podle stávajícího stavebního zákona, které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny; toto vypuštění nepodléhá posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se vztahuje k původní územně plánovací dokumentaci, se neupravuje.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.