S potěšením oznamujeme, že nám brzy vyjde nová kniha shrnující naše několikaleté zkušenosti nejen s územním plánováním, ale zejména s náhradami škod investorům za změny v území. Věříme, že starostkám, starostům i všem zastupitelům pomůže při jejich nelehké práci.

Knihu vydává nakladatelství Wolters Kluwer

 

Navazujeme na naši předchozí publikaci Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny. Ta byla věnována dohodám o financování veřejné infrastruktury při developerské výstavbě.