Koncem srpna jsme vás informovali o tom, že Ústavní soud zprovozní od 1. 9. 2018 internetovou aplikaci NaSpis, která umožní advokátům vzdáleně přistupovat a seznamovat se s elektronickými dokumenty ve spisech Ústavního soudu. Nyní jsme aplikaci vyzkoušeli a níže v článku se dělíme o své dojmy.

Kdo může přistupovat do spisu prostřednictvím aplikace?

Do elektronických spisů mohou vzdáleně nahlížet pouze osoby, které po zprovoznění aplikace NaSpis vystupují před Ústavním soudem jako právní zástupci účastníků a vedlejších účastníků řízení a disponují datovou schránkou.

Datová schránka slouží k registraci uživatele v aplikaci. Nový uživatel se musí nejdříve zaregistrovat na stránce https://naspis.usoud.cz/User/Register. Pro tento účel musí vyplnit e-mail, jméno, příjmení, ID datové schránky a zvolit si heslo (Aplikace umožňuje zvolit si libovolné heslo dle vlastního výběru. Nevyžaduje tedy, aby heslo dosahovalo určitého stupně bezpečnosti: není tedy vyžadována žádná minimální délka hesla, kombinace velkých a malých písmen, číslic a/nebo jiných znaků. Přesto doporučujeme zvolit heslo zaručující bezpečnost odpovídající závažnosti informací, které se mohou ve spisech nacházet.).

Pokud vyplníte všechny požadované údaje, tak v následujícím kroku bude provedena automatická validace zadané datové schránky. 36-místný ověřovací kód vám bude zaslán do datové schránky (výpravna Ústavního soudu odesílá datové zprávy každý pracovní den ve 14 hodin). V případě, že zadaná datová schránka není platná, bude výsledek odeslán na zadaný e-mail.

Po obdržení ověřovacího kódu se musíte přihlásit do aplikace na adrese https://naspis.usoud.cz pomocí e-mailu a hesla, které jste uvedli při prvotní registraci a následně musíte zadat ověřovací kód. Tím dokončíte registraci.

Jak probíhá samotné nahlížení do spisu?

Při každém dalším přihlášení budete potřebovat e-mail a heslo, které jste uvedli při prvotní registraci nebo, které jste následně změnili ve složce “Můj profil”.

Aplikace vás hned na úvodní stránce informuje o tom, kolik aktivních žádostí máte podaných a kolik spisů je pro Vás připravených.

Aplikace Vás automaticky odhlásí po deseti minutách nečinnosti.

Ve složce “Moje spisy” vidíte seznam spisů, v nichž vystupujete jako právní zástupce. U všech spisů již na první pohled vidíte, kdy bylo podání učiněno, spisovou značku věci, jméno soudce zpravodaje, označení odpůrce (tedy soudu a spisovou značku, pod kterou bylo řízení vedeno), informace o navrhovateli, o vaší roli a stavu věci.

Datová schránka neslouží jenom k prvotní registraci, ale i k ověření identity uživatele a jeho oprávnění nahlížet do konkrétního elektronického spisu. Když chcete nahlížet do spisu, tak musíte o konkrétní spis zažádat (kliknutím na tlačítko “Zažádat”). Aplikace se vás následně zeptá, zda opravdu chcete do spisu nahlížet a upozorní vás, že můžete souběžně nahlížet pouze do 2 spisů.

Pokud potvrdíte svou volbu, tak vaše žádost o nahlížení bude zpracována a spis připraven k nahlížení, přičemž o tomto budete informováni datovou zprávou (výpravna Ústavního soudu odesílá datové zprávy každý pracovní den ve 14 hodin), ve které bude také uveden ověřovací kód, který potřebujete k samotnému nahlížení do spisu.

Po zadání kódu máte možnost nahlížet do spisu, jehož stav odpovídá procesní situaci k okamžiku schválení žádosti o nahlížení. Stav spisu se v průběhu nahlížení neaktualizuje. Po 30 minutách nečinnosti, je zahájené nahlížení automaticky ukončeno. Nahlížení lze ukončit i kliknutím na tlačítko. Ukončení nahlížení je nevratné.

Po ukončení nahlížení je spis znepřístupněn. Do spisu lze opakovaně nahlížet pouze po odeslání nové žádosti. Po ukončení nahlížení je vygenerován protokol o nahlížení obsahující informace o stažených dokumentech, datech a časech podání žádosti o nahlížení, otevření spisu a zavření spisu.

V elektronických spisech nemusejí být obsaženy všechny přílohy, které byly soudu doručeny pouze v listinné podobě. Do těchto příloh lze nahlížet pouze v listinném spisu v sídle Ústavního soudu.

Nahlížet je možné jenom do elektronických spisů vedených na základě návrhů na zahájení řízení, které byly Ústavnímu soudu doručeny po zprovoznění aplikace, přičemž se jedná jenom o spisy spadající výhradně do soudní agendy vedené v rejstřících S. ÚS a Pl. ÚS. Do spisů, které byly založeny a vedeny před zprovozněním aplikace NaSpis, lze nahlížet jenom běžným způsobem v sídle soudu (Joštova 625/8, 660 83 Brno).

Když je advokát účastníkem řízení a nenechal se zastoupit

Aplikace prozatím nepočítá s tím, že advokát nemusí být jako účastník či vedlejší účastník řízení zastoupen právním zástupcem. Aplikace tedy umožňuje zpřístupňovat dokumenty ze spisu pouze právnímu zástupci, nikoliv účastníku řízení či vedlejšímu účastníku, byť by měl datovou schránku. Stěžovateli či vedlejšímu účastníkovi, který je sám advokátem a není v řízení zastoupen právním zástupcem, není přístup do spisu přes aplikaci umožněn.

Závěr

Aplikace NaSpis je velice přehledná a její používání je intuitivní. Bude lehce použitelná i pro advokáty, kteří nejsou zběhlí v informačních technologiích. Kromě toho, že aplikace ulehčí život advokátům, tak určitě přispěje i ke zrychlení řízení.

Na první pohled se může zdát zdlouhavé neustálé ověřování přes datovou schránku (jak při registraci, tak při jednotlivých nahlíženích do spisů), avšak vzhledem k citlivosti údajů, které se mohou ve spise nacházet je takovýto postup pochopitelný, ba dokonce více než žádoucí. Jako jedinou slabou stránku aplikace tak vnímáme neexistenci požadavků na bezpečnost hesla. Je samozřejmostí, že každý uživatel by měl mít základní znalosti bezpečného používání informačních technologií, avšak dle našeho názoru by v tomto případě mohl podniknout Ústavní soud proaktivní krok a uživatele k zvolení bezpečného hesla “donutit”.