Ústavní soud zprovozní od 1. 9. 2018 internetovou aplikaci NaSpis, která umožní advokátům přistupovat a seznamovat se s elektronickými dokumenty ve spisech Ústavního soudu vzdáleně. Ústavní soud je tak prvním soudním orgánem, který v ČR k takové „službě“ účastníkům řízení přistoupí.

Do aplikace se bude registrovat prostřednictvím datové schránky a e-mailu. Bližší informace je možné najít přímo na stránkách aplikace NaSpis (https://naspis.usoud.cz) a v ustanovení § 58a Kancelářského a spisového řádu.

Tuto iniciativu Ústavního soudu vnímáme v naší kanceláři pozitivně, jelikož může přispět ke zkrácení délky řízení. Aplikace totiž usnadní přístup advokátů do spisů soudu. Věříme, že elektronizace soudnictví je jeden z kroků, který je nutné učinit, abychom předcházeli nepřiměřeným délkám soudních řízení.

Bližší informace k aplikaci NaSpis je rovněž možné najít v tiskové zprávě Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2018 dostupné zde.