Ministerstvo financí zveřejnilo novou metodickou pomůcku, která je určena zejména pro správce poplatku územních
samosprávných celků, poskytuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2022. Jejím cílem je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit jednotlivá ustanovení zákona a tomu odpovídá i její členění. Nejprve je vždy citováno příslušné ustanovení zákona, na které následně navazuje komentář.

Metodická pomůcka je formou dotazů a odpovědí doplněna o příklady, s nimiž se úřední osoby správce
správních poplatků při své činnosti nejčastěji setkávají, a o vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi.

Metodická pomůcka je dostupná zde.

Přílohy jsou dostupné zde a skládají se z těchto vzorů:

Vzor 1: Výzva k zaplacení správního poplatku (poplatky související se správním řízením a postupy dle správního řádu)
Vzor 2: Výzva k zaplacení správního poplatku (poplatky související se správou daní)
Vzor 3: Platební výměr na správní poplatek (poplatky související se správním řízením a postupy dle správního řádu)
Vzor 4: Platební výměr na správní poplatek (poplatky související se správou daní)
Vzor 5: Platební výměr – správní poplatek nebyl zaplacen ve správné výši (poplatky související se správním řízením a postupy dle správního řádu)
Vzor 6: Platební výměr – správní poplatek nebyl zaplacen ve správné výši (poplatky související se správou daní
Vzor 7: Rozhodnutí o zastavení řízení (dle daňového řádu)
Vzor 8: Usnesení o zastavení řízení (dle správního řádu)
Vzor 9: Rozhodnutí o vrácení správního poplatku
Vzor 10: Rozhodnutí o vrácení správního poplatku – zamítnutí
Vzor 11: Rozhodnutí o vrácení přeplatku na správním poplatku
Vzor 12: Rozhodnutí o vrácení přeplatku na správním poplatku – zamítnutí

Více našich článků k problematice místních poplatků najdete zde.