Otázka: Může si zastupitelstvo v obci, kde se nevolí rada, vyhradit všechny pravomoci, které jinak patří pouze radě?

Odpověď:

Ano, tento postup je přípustný. Problematika je upravena v § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde jsou uvedeny pravomoci vyhrazené radě. Podle § 99 odst. 2 platí, že v obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak. Jinak stanoví zákon o obcích v § 102 odst. 4, kde jsou vyjmenovány pravomoci, které v obci, kde se rada nevolí, vždy vykonává zastupitelstvo a nikoliv starosta.

Podle § 102 odst. 3 platí, že rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

V obci, kde se rada nevolí, nemůže mít ani vyhrazené pravomoci, nejedná se o vyhrazené pravomoci starosty. Proto si může zastupitelstvo vyhradit rozhodování ve všech věcech (trvale nebo dočasně), ačkoliv to asi nebude mnohdy praktické.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.