Může starosta sám za obec podat žádost o dotaci?

Krajský soud v Plzni řešil v roce 2007 zajímavý problém. Obec Stružná měla vrátit více než 13 a půl milionu z dotace na rozšíření kanalizace a vodovodu. Nové zastupitelstvo se rozhodlo pro poměrně svéráznou obranu. Tvrdilo, že starosta nebyl oprávněn bez zastupitelstva rozhodnout o podání žádostí o dotaci a ve skutečnosti se jednalo o použití prostředků soukromou osobou, která byla ve funkci starosty. Tato osoba by tedy měla sama peníze vrátit.

Dotaz č. 68: Příslib ze strany orgánu obce a jeho (ne)závaznost

Otázka: Starosta dal neformální příslib jednomu občanovi, že bude moci využít obecní pozemek k vedení přípojky kanalizace pro svoji stavbu. Zastupitelstvo s tím ale nesouhlasí. Občan tvrdí, že souhlas už získal a žádá, aby s ním obec uzavřela smlouvu. Žádné usnesení ani zápis o tom ale neexistuje.