Ústavní soud: smlouvu je nutno vykládat podle skutečného úmyslu stran

Dne 11. 7. 2017 vydal Ústavní soud důležitý nález sp. zn IV. ÚS 3168/16, který se zabývá výkladem smluv. Smlouvy by měly být vykládány pomocí skutečného úmyslu stran při uzavírání smlouvy, nikoliv pouze podle jejich přesného textového znění. Pokud soudy či jiné orgány veřejné moci nepřihlížejí ke skutečnému úmyslu stran, nerespektují tím autonomii vůle jedince, a tím porušují základní právo smluvních stran garantované Listinou základních práv a svobod.

Přímá adopce – smlouva o průvodci dítěte ve zdravotnickém zařízení

Pro jednu naši klientku, která se s manželem rozhodla svěřit své třetí dětí prostřednictvím institutu přímé adopce rodičům, které si sama našla, jsme připravili smlouvu, která by měla ošetřit problém, se kterým se rodiče v podobných situacích setkávají. Jde o to, že matce, která dítě porodí, je dopředu jasné, že pokud se o novorozence začne starat a kojit jej, už nezvládne dát jej k adopci.