Otázka: Co by měla obsahovat smlouva se zpracovatelem (projektantem) územního plánu?

Projektant je architekt s příslušnou autorizací, se kterým je uzavřena soukromoprávní smlouva, obvykle o dílo. Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon hradí náklady na práci projektanta obec, která rozhodla o pořízení. Podle § 159 odst. 1 stavebního zákona platí, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

Práce projektantů nebývá levná, a proto je dobré myslet ve smlouvě na přesné termíny odevzdávání, kontrolu díla, vícepráce, které se téměř jistě nakonec objeví, systém odpovědnosti, sankcí, pokut nebo případné odstoupení od smlouvy a podobně.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.