Otázka: Může dodatek ke smlouvě, kterou muselo schvalovat zastupitelstvo, schválit jen rada obce?

Odpověď:

Ne, k takové situaci by vážně nemělo dojít, neboť to podle našeho názoru způsobí neplatnost takového dodatku. Pokud se totiž jedná o smlouvu, kterou musí podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích schvalovat zastupitelstvo, musí i dodatky k ní, pokud se tyto týkají výhradní pravomoci zastupitelstva a nejde jen o nějakou nepodstatnou úpravu/zpřesnění, které by fakticky vyplývaly již z předchozího rozhodnutí zastupitelstva, schválit tento orgán obce.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.