Otázka: Může starosta odmítnout podpis smlouvy schválené zastupiteli?

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku je dosti komplikovaná. Obecně podle našeho názoru platí, že starosta skutečně může nepodepsat smlouvu, kterou nepovažuje z vhodnou (zejm. u které podle jeho názoru vzniká riziko trestního stíhání nebo náhrad škod pro obec). Měl by ale tento svůj úmysl deklarovat včas a na zastupitelstvu, které smlouvu schvaluje, hlasovat proti. Pokud by o smlouvě hlasovala rada, měl by předložit rozhodnutí rady k dalšímu projednání zastupitelstvu.

Pak by jednak dal zastupitelům možnost pověřit podpisem smlouvy někoho jiného a jednak by snížil riziko vzniku předsmluvní odpovědnosti vůči obci.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.