Otázka: Upravuje nový stavební zákon i zelenou infrastrukturu a jak?

Odpověď:

V § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon se uvádí: zelená infrastruktura, kterou je plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny.

Nový stavební zákon tedy vedle stávajících čtyř typů veřejné infrastruktury (dopravní, technická, občanské vybavení a veřejná prostranství) skutečně doplňuje pátý druh infrastruktury, a to tu zelenou.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.