Otázka: Co dělat, když pořizovatel nepracuje dost rychle a v procesu územního plánování jsou prodlevy?

Odpověď:

Může se stát, že obec by ráda vydala svůj územní plán rychle, ale nestanou trable s činností pořizovatele (přenesená působnost), který nepostupuje dost rychle. Částečné řešení nabízí zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v § 59 pro situace, kdy činnost pořizovatele vykonává pro obec ve svém obvodu obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo si obecní úřad zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona. Je-li pak při zpracování a projednávání návrhu zadání nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu.

Je ale spíše obvyklé, že se z nejrůznějších důvodů územní plány pořizují několik let. S tímto faktem je třeba počítat.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.