Obce se často potýkají s velmi složitými situacemi a prodírají se nejrůznějšími právními kličkami. Proto jistě vedení a vůbec všichni zastupitelé i úředníci ocení metodické pomůcky zpracovávané ministerstvem vnitra a týmem dalších odborníků. Nedávno prošly tyto metodiky aktualizací. Zaměřují se především na tvorbu obecně závazných vyhlášek, což bývá pro řadu obcí složitá disciplína.

Aktualizované publikace najdete zde.

Obcím by neměly uniknout ani materiály vytvářené Ústavem územního rozvoje a ministerstvem pro místní rozvoj. Věnují se zejména územnímu plánování a mnohdy obsahují zajímavé informace například o veřejných prostranstvích, územních studiích, regulačních plánech nebo k pořizování změn územních plánů. Novinkou jsou metodiky k novému stavebnímu zákonu.

Metodiky Ústavu územního rozvoje jsou dostupné zde.