Otázka: Který orgán obce schvaluje smlouvu s investorem?

Záleží zejména na tom, zda se smlouva týká nejrůznějších úkonů s nemovitostmi. Pokud ano, pak se domníváme, že podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích bude platit, že je uzavření smlouvy v gesci zastupitelstva. To neplatí pro smlouvy, kde by nemovitou věcí ve smlouvě s investorem byly výhradně inženýrské sítě či pozemní komunikace. V ostatních případech by v souladu s § 102 odst. 3 stačilo usnesení rady obce, leda by si zastupitelé pravomoc schvalovat smlouvy s investory vyhradili.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.