Iuridicum Remedium, z. s. vypracovala v rámci projektu „Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018- GDPR, bydlení v platformách a nájmy“ příručku pro SVJ a bytová družstva zaměřenou na implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Iuridicum Remedium, z. s. je nezisková organizace zabývající se ochranou občanských svobod, digitálními právy, ochranou soukromí a podporou alternativ ke copyrightu. Ochrana osobních údajů tedy je problematikou, kterou se spolek zabývá.

Je nutné myslet na to, že některé otázky spojené s ochranou osobních údajů se budou teprve vyjasňovat (výklad některých ustanovení nařízení se bude časem měnit, posouvat), avšak příručka je v každém případě užitečná, jelikož upozorňuje SVJ a bytová družstva na možné problémy v oblasti ochrany osobních údajů přímo související s jejich činností.

Příručka je zdarma ke stažení zde.