Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, které obsahuje informace o judikátech ESLP za období prvního čtvrtletí 2018.

Z judikátů proti ČR je zde přiblížen rozsudek ve věci Žirovnický proti České republice, kde ESLP setrval na dosavadním závěru, že český vnitrostátní kompenzační prostředek nápravy nepřiměřených délek soudních řízení je třeba považovat za v praxi účinný ve smyslu článku 13 Úmluvy. Některá stěžovatelem vedená soudní řízení nicméně nedostála požadavku na projednání věci v přiměřené lhůtě, jak jsme již na stránkách tohoto blogu psali v únoru tohoto roku.

Dále se ve Zpravodaji dočtete o rozsudku Colloredo Mansfeldová proti České republice, ve kterém ESLP shledal porušení zásady kontradiktornosti řízení.

V části věnované judikatuře proti jiným státům autoři Zpravodaje vyzdvihují např. rozsudek z oblasti sportovního práva týkající se antidopingových kontrol (FNASS a ostatní proti Francii), rozsudek zabývající se používáním náboženských symbolů v reklamě (Sekmadienis Ltd. proti Litvě), rozsudek týkající se mezí povolené kritiky politických oponentů (GRA Foundation against Racism and Anti-Semitism proti Švýcarsku), rozsudek přibližující podmínky, za nichž zaměstnavatel může kontrolovat data obsažená v pracovním počítači svých zaměstnanců (Libert proti Francii) či rozsudek řešící v české praxi stále velmi aktuální téma používání svědeckých výpovědí osob, které nebylo možné vyslechnout před soudem (Kuchta proti Polsku).

Archiv všech dosud vydaných čísel Zpravodaje je dostupný zde.