Evropská úmluva o lidských právech – praktický průvodce

Kolektiv autorů pod vedením Petra Konůpky, který převzal pozici vládního zmocněnce pro zastupování vlády před ESLP, vznikla jako studijní pomůcka praktická publikace k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Nejedná se o jedinou podobnou publikaci, ale její nespornou výhodou je, že je dostupná zdarma a online. Jak sami autoři v úvodu uvádějí: „Kniha úvodem představí, jaké je místo Úmluvy v právním řádu České republiky a jaká jsou základní pravidla jejího výkladu a použití jak v řízení před štrasburským soudem, tak především ve vnitrostátním kontextu. Čtenáři se též naučí, jak vyhledat judikaturu ESLP, která dopadá na jimi řešené případy, a jak rozsudky štrasburského soudu efektivně číst. Jednotlivá témata, která jsou […]

ESLP spustil nový zdroj k judikatuře

V úterý 18. října 2022 Evropský soud pro lidská práva zprovoznil novou platformu pro sdílení znalostí o judikatuře štrasburského soudu. Cílem je usnadnit stěžovatelům, jejich advokátům i státním institucím (včetně soudů) přístup k aktuálním závěrům ESLP v různých oblastech.

Nová databáze soudních rozhodnutí ve věcech nemajetkové újmy datanu.cz

Nejvyšší soud spolu s Centrem dopravního výzkumu 24. ledna 2018 představili veřejnosti internetovou databázi soudních rozhodnutí týkajících se mimo jiné náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Co všechno tato databáze na adrese obsahuje a umí?