V úterý 18. října 2022 Evropský soud pro lidská práva zprovoznil novou platformu pro sdílení znalostí o judikatuře štrasburského soudu. Cílem je usnadnit stěžovatelům, jejich advokátům i státním institucím (včetně soudů) přístup k aktuálním závěrům ESLP v různých oblastech.

Platforma má doplnit komplexní databázi judikatury ESLP (HUDOC). Obsahuje zdroje k jednotlivým článkům Úmluvy (např. k právu na ochranu soukromého a rodinného života) a odkazy na aktuální rozhodnutí a souhrny judikatury.

Vedle toho je v databázi prozatím rozpracováno 7 tematických okruhů, jako jsou terorismus, masové protesty, ochrana životního prostředí nebo práva vězňů. K těm databáze obsahuje odkazy na další zdroje a pomůcky.

Databáze ECHR-KS je dostupná v úředních jazycích soudu, tedy v angličtině a francouzštině.

Pokud podáváte stížnost k ESLP, nezapomeňte, že lhůta byla od února 2022 zkrácena z 6 na 4 měsíce