Je to už skoro 10 let, co jsem napsal první články o tom, na co si dát pozor při podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (zde a zde). Týkaly se zejména nového formuláře na stížnost a dalších souvisejících změn, které byly štrasburským soudem zavedeny od ledna 2014. Některé odkazy už logicky nemusejí fungovat a tak jsem se rozhodl na jedno místo přinést seznam některých online zdrojů v českém jazyce, které mohou určitě při přípravě a podání stížnosti k ESLP pomoci.

1. Zdroje na stránkách samotného ESLP v češtině

Evropský soud pro lidská práva má informační sekci pro stěžovatele, která je dostupná také v češtině. Najdete zde pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost, časté otázky ohledně fungování soudu nebo příručku k podmínkám přijatelnosti stížnosti.

2. Článek „Jak napsat kvalitní stížnost k ESLP“ od Jana Kratochvíla

Dnešní soudce NSS dříve působil několik let jako právník týmu české sekce ESLP. Své zkušenosti zúročil v tomto textu publikovaném v Bulletinu advokacie.

3. Vzor vyplněného formuláře na stížnost

Pokud jste si již přečetli informace na stránkách ESLP, ale chcete se spíše inspirovat tím, jak se poprat s formulářem na stížnost, můžete nahlédnout do vzoru, který jsem publikoval ke konci orku 2023.

4. Manuál Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Příručka CCBE pro advokáty podávající stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva z roku 2020 byla Českou advokátní komorou přeložena do českého jazyka. Obsahuje souhrn základních zdrojů a odpovědi na řadu otázek.

5. Rozhovor s právničkou ESLP Irenou Markovou

Již v roce 2014 jsem inicioval rozhovor s Mgr. Irenou Markovou, právničkou ESLP. který pod názvem Zkušenosti ESLP s aplikací nových pravidel vyšel v Bulletinu advokacie č. 6/2014 na s. 9-11. Upozorňuje na některé chyby, které je možné při podávání stížnosti udělat.

6. Judikatura ESLP v češtině – projekt Ministerstva spravedlnosti ČR

Od roku 2015 ministerstvo spravedlnosti zpracovává a jednom místě zveřejňuje nejen překlady rozhodnutí ESLP proti České republice, ale také překlady vybraných rozhodnutí a anotací další judikatury. Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva také vydává už od roku 2013 svůj zpravodaj o rozhodnutích štrasburského soudu s cílem přiblížit jeho rozhodovací činnost.

7. Evropská úmluva o lidských právech – praktický průvodce

Kolektiv autorů pod vedením Petra Konůpky, který od roku 2023 převzal pozici vládního zmocněnce pro zastupování vlády před ESLP, vznikla jako studijní pomůcka praktická publikace k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Moje články na webu advokátní kanceláře k problematice ESLP najdete zde.